buk4

7. nadbiskupijski križni put za mlade

 
buk4
     Svi zainteresirani koji bi željeli krenuti na Križni put 24.03. koji organizira naša nadbiskupija mogu se upisati svaki dan poslije svete mise u sakristiji, 
najkasnije do 11.03.2012.

Cijena puta ovisit će o broju prijavljenih.