zupa duha svetoga nustar 5

Apostol Jakov

jakov
Jakov je bio sin Zebedeja i Salome, a brat evanđeliste Ivana. Rodio se u Betsaidina Genezaretskom jezeru. Na apostolat je pozvan u proljeće ili ljeto g. 28.od samoga Krista. Sveti Matej o tom u svom Evanđelju piše: “Idući odatle dalje, Isus opazi drugu dvojicu braće, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana, u lađici, s ocem, gdje krpaju mreže. Pozva ih. Oni odmah ostave lađicu i svog oca te pođu za njim” (Mt 4,21-22).

 

Sveti Jakov pripada onome najužem krugu oko Isusa. Bio je prisutan uskrsnuću Jairove kćerke, Isusovu preobraženju na Taboru, njegovoj smrtnoj borbi u Getsemaniju. Sveti Jakov je bio naglog karaktera o tome nam svjedoči zgoda iz Isusova života, koju nam opisuje evanđelist Luka, kada ga negostoljubivi Samarijanci ne htjedoše primiti. “Kad to vidješe učenici, Jakov i Ivan, rekoše: “Gospodine, hoćeš li da zapovjedimo ognju da siđe s neba i da ih uništi? Isus se okrenu pa ih ukori. I odu u drugo selo” (Lk 9, 54-56). Ono što još sigurno znamo o sv. Jakovu zabilježeno je u Djelima apostolskim. “U ono vrijeme kralj Herod poče zlostavljati neke članove Crkve. Mačem pogubi Ivanova brata Jakova” (Dj 12,1-2).

Tijelosv. Jakova bijaše preneseno je uSantiago de Compostelu, uŠpanjolskoj, gdje je njegov grob u srednjem vijeku postao uz  RimiJeruzalem poznato hodočasničko mjesto. Španjolska ga je izabrala za svoga zaštitnika. Svetog su Jakova kao svog naročitog zaštitnika poštivali tijekom stoljeća hodočasnici i putnici, zatim srednjovjekovni vitezovi, pa ondaapotekari,kožari,ratarii voćari.

Slikariga obično prikazuju kao putnika sa štapom u ruci, koji put i s mačem, što podsjeća na njegovu smrt, jer je od kralja Heroda Agripe bio pogubljen mačem i tako prvi od apostola pošao u mučeničku smrt.