tijelovo142024

Blagdan Tijelova

tijelovo14 24

 

Na blagdan Tijelova, sv. misa u filijali Marinci u 8.00 sati, svečana sveta misa s procesijom po sjenicama oko crkve u Nuštru, započima u 10.00 sati, a u filijali Cerić u 17.00 sati.

 

SRCE KAO SIMBOL

Razmišljanje  uz blagdan Tijelova.

Ovo što je Isus za nas učinio može jedino onaj “koji ima srca”.

Prisutnost u Euharistiji je posljedica  njegove velike ljubavi prema nama. Želio je biti bliz, blizak, hranjiv “kao kruh”. “Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje!”