Bogoslovi u župi

Dvojica bogoslova iz Đakova boravili su jedan vikend u našoj župi. Imali su susret sa ministranatima te su sudjelovali na svetim misama na nedjelju Dobrog Pastira.

x20230430 082105

x20230430 094750

x20230430 094750

x20230430 100226

x20230430 100226

x20230430 113650

x20230430 113650

x20230428 184430

x20230428 184430