Crkva u kojoj su apostoli sišli među ljude

Nakon što je naš župnik najavio moguću obnovu kipova Apostola, koje je izradila poznata vinkovačka kiparica Alojzija Ulman (tadašnja referentice za crkvenu umjetnost naše biskupije) iz riznice mog sjećanja navrše mi misli na dan kada smo išli po izrađene kipove.

Apostoli su nas čekali u zgradi koja se nalazila u dvorištu “Velike crkve” mislim da se tamo nalazio i atelje spomenute kiparice. Sjećam se da je župnik Gilić za prijevoz kipova angažirao našeg župljanina, sada pokojnog, Vinka Rupčića koji je u to vrijeme vozio svoj omanji kamion. Kako sam se našao u prikolici kamiona (tad sam imao tek 13 godina) ne sjećam se, ali se sjećam pažnje s kojom smo te kipovi utovarali u kamion i držeći ih prevozili do naše župne crkve.

Par godina nakon postavljanja kipova u Glasu koncila objavljen je članak pod naslovom Crkva u kojoj su apostoli sišli među ljude. Kako i zašto sam taj članak sačuvao, sam Bog zna. Još ga imam na papiru, a njegovu kopiju ovdje objavljujem u pdf formatu. Kipovi su postavljeni u crkvu nakon opsežne obnove crkve pri kojoj su volontirali i mladi iz Belgije.

Apostoli su u našoj župnoj crkvi dočekali i domovinski rat, a pri granatiranjima crkve su i teško izranjavani. Nakon prvih granatiranja crkve, a na inicijativu našeg tadašnjeg kapelana Ante Mihaljevića (Svetca), sklonjeni su sa oltara kako bi se sačuvali od potpunog uništenja.

Hvale vrijedna je inicijativa za njihovom restauracijom, pa odazovimo se pozivu župnika i svatko na svoj način i prema mogućnostima dajmo svoj doprinos.

 

Poveznica do članka: 

Crkva u kojoj su apostoli sišli među ljude (Glas koncila – 2. veljače 1975.)