20220908 093210

Hodočašće u Marince na Malu Gospu

Pješačilo se od župne crkve Duha svetoga do crkve Male Gospe u Marincima.

20220908 101633

20220908 095247

20220908 105858