zupa duha svetoga nustar 12

Isusova posljednja večera

poslj vecera

 

Isus je ostavio svijetu znakove svoje

trajne prisutnosti u kruhu i vinu i

tako predao čitavom čovječanstvu

svoje Tijelo i Krv

kao polog i garanciju

pobjede nad zlom, patnjom i smrću.