xPB158133

Izložba slika “Sjećanje”

Naš Danijel Toth – Brico, u vjeronaučnoj dvorani upriličio je izložbu starih fotografija, koju možete poslije svete mise posjetiti, kako bi se sjetili nekih prizora davno viđenih na našim ulicama Nuštra, tada šorovima i sokacima.

 

xPB158133