zupa nustar 1200

Katehistica

Što se tiče vjeronauka, on bi trebao biti način kako Boga utkati u svakodnevne radosti i brige, u učenje i igru.

Nekoliko misli nadbiskupa Đure koje ovom prigodom uputio. “Današnja Crkva, osim što je pozvana biti Domom Božjim daleko je više izabrana biti graditeljicom svetišta Božjeg u čovjeku. Svetište. Vjeronauk u školi tumači sadržaj vjere i društvu nudi uzor Kristovu viziju budućnosti… u izgradnji čovjeka i svijeta…”

Osim vjeronauka u školi potreban je i susret u Župi. Srijeda i petak u Nuštru, utorkom u Marincima s misom zajedno, četvrtkom u Ceriću

Mi smo dužni svu djecu okupiti u „KABINETU vjere“ (kad ga ima fizika i, kemija) pa da jedan put ili dva puta mjesečno zajedno budu na Misi koju će animirati župnik i katehete, a pomagati razrednici pojedinih razreda, a malo predavanje (abeceda vjere) osvanut će na župnim stranicama. Jednom u mjesecu trebaju doći i roditelji. Dakako nedjeljom je uobičajeno da dođu. Kome je i to gubitak vremena, neka se zapita koliko je vjernik.

Tako se teorija pretvara u praksu: Karitasa, misije, čitači, volonteri u pomoći starijima, pjevači..)

 

NADNEVCI PRVA PRIČEST – KRIZMA

 

Prva pričest u Nuštru 12. travnja2015.

 

Prva pričest u Ceriću 19. travnja 2015.

 

Prva pričest u Marincima 26. travnja 2015.

 

KRIZMA 10. svibnja 2015.

 

S njima planiramo i hodočašće, i s drugima ako bude moguće do–Bistrice, Aljmaša, Međugorja..)

 

UPIS KRIZMANIKA I PRVOPRIČESNIKA VODI ŽUPNIK. RODITELJI SU DUŽNI PRIJAVITI DIJETE NA SAKRAMENTE.

 

Neka nam bude oprošteno ako se bude vodila evidencija, a vodit će se.

 

Dobro došli.