zupa duha svetoga nustar 12

obav. ned.15.09.2019

SVETE MISE U TJEDNU od 16. do 22. rujna 2019.

Ponedjeljak    

19:00 sati            + Andrija Mičič,+ Vlado Milić

Utorak            

07:00 sati            + Ivan i Marija Šarić i + Kata Šimić

Srijeda          

19:00 sati            + iz ob. Garvanović

Četvrtak         

07:00 sati            + Zdenko Perica

19:00 sati            CERIĆ

Petak              

19:00 sati            + Luka, Anđa Hrsto

Subota                           

07:00 sati            + Marijan i Anica Agičić

19:00 sati            CERIĆ   

NEDJELJA – 25. KG – 22. rujna 2019.

08:00 sati            MARINCI

19:00 sati        + Krešo, Mirko, Milenko,Ruža Mihaljević

sp.+ Nada i Marijan Kekez, + Marin Kekez