zupa duha svetoga nustar 11

obav. DUHOVI

SVETE MISE U TJEDNU od 10. do 16. lipnja 2019.

Ponedjeljak    

19:00 sati            + Marija, Martin, Janja Jagrić i + od obitelji Grgić

Utorak            

07:00 sati            + Franjo, Kata, Marija Petrović

Srijeda           

19:00 sati            + Anica, Dragutin Šarić

Četvrtak          sv. Antun

19:00 sati            + Danko, Dragutin Stočko i pokojni od Trčak i Stočko

Petak              

19:00 sati            + Marko, Ivan, Milan i Matija Duspara

Subota                          

19:00 sati            NUŠTAR – ZAVJETNI DAN

                               + Jozo, Luca, Blaško Filipović      

NEDJELJA – PRESVETO TROJSTVO – 16. lipnja 2019.

09:00 sati            MARINCI

11.00 sati            župna misa za narod

                          + od ob. Mare Sabljić; sp.+ Janja, Ivo, Franjo Župarić;

                          + Marijan, Nada Kekez

19:00 sati            CERIĆ