zupa duha svetoga nustar 12

obav. ned. 19.11.2017

SVETE MISE U TJEDNU od 20. do 16. studenoga 2017.

Ponedjeljak    

18:00 sati            + Mira Agičić; sp.+ Josip, Marija, Ana Skoko

Utorak            

07.00 sati            + Ljubica Matić i pokojni

18:00 sati            MARINCI

Srijeda            sv. Cecilija

18.00 sati            + pjevači Župe; sp. za zdravlje po nakani

Četvrtak         

07.00 sati            + Fila, Vide Marković

18.00 sati            CERIĆ (DVODNEVNA PRIPRAVA za svetu Katarinu)

Petak              

07.00 sati            + od Ive i Eve Šarić

18.00 sati            CERIĆ (DVODNEVNA PRIPRAVA za svetu Katarinu)

Subota            SVETA KATARINA

07.00 sati            CERIĆ

11.00 sati            CERIĆ

18:00 sati            NUŠTAR + Mijo i Ruža Kalaica

NEDJELJA – KRISTA KRALJA – 26. studenoga 2017.

09:00 sati            MARINCI

11.00 sati            župna misa – za narod

18:00 sati            Marko, nestali Goran Stojanović; sp. za zdravlje