zupa duha svetoga nustar 4

obav. ned. 5.11.2017

SVETE MISE U TJEDNU od 6. do 12. studenoga 2017.

Ponedjeljak    

18:00 sati            + Anica Papac

Utorak            

07.00 sati            + Anka, Stanko Novak

18.00 sati            MARINCI (vjeronauk)

Srijeda           

07.00 sati            +Mato i Šimun Car

Četvrtak         

07.00 sati            + Kata, Marko Šimunić, Anica Mihić

18.00 sati            CERIĆ (vjeronauk)

Petak              

18.00 sati            + Klara i Milan Hojski

Subota           

07.00 sati            + Josipa Bošnjak

18.00 sati            MARINCI

NEDJELJA – 32. KG – 12. studenoga 2017.

09.00 sati            CERIĆ – proslava ženidbenih jubileja

11.00 sati            NUŠTAR – za narod

spomen mise za Đakovo:

+ Marko Kalaica, Janja i Božo Škrabo, Martin Markasović,

Dragica Orlovčić