zupa duha svetoga nustar 4

obav. ned. 7.3.2015.

SVETE MISE U TJEDNU od 9. do 15. ožujka 2015.

Ponedjeljak    

18.00 sati             + Mika i Stana Matić i ostali pok.

Utorak             

07.00 sati             + Ruža i Mato Šarić

18.00 sati             MARINCI

Srijeda           

18.00 sati         + Jerko Šibenik

Četvrtak          

07.00 sati             Za zdravlje po nakani

18.00 sati             CERIĆ

Petak              

17.30 sati             Križni put

18.00 sati             + Jaga, Slavko, Marko, Marica, Milan i Anka Mesić

Subota            

07.00 sati             + Vinko Periša

18.00 sati             CERIĆ

NEDJELJA – ČETVRTA KORIZMENA – 15. ožujka 2015.

09.00 sati             MARINCI

11.00 sati             za narod

17.30 sati             Križni put

18.00 sati             + Stjepan Kostić