zupa duha svetoga nustar 2

obavijesti 2. došašća

SVETE MISE U TJEDNU od 5. do 12. prosinca 2011.

Ponedjeljak

6.45 sati           + Milka i Ante Briševac

spomen:           + Petar Škrabo

Utorak

6.45 sati           +Anđa i Luka Hrsto

spomen:           Petar Škrabo, Tereza Golek

18.00 sati         Marinci


Srijeda

6.45 sati            + Vid Marković

spomen:           + Kata Mikić, Petar Škrabo


Četvrtak – BEZGREŠNO ZAČEĆE

18.00     sati        SVETA MISA I KLANJANJE MOLITELJA OBITELJSKE KRUNICE

                          SERRA KLUBA TE OSTALIH VJERNIKA

                         +Barbara, Josip, Nikola Vuković

spomen:              Gospi u zahvalu, +Petar Škrabo, Anto, Kata, Vinko Periša

 

Petak

6.45 sati           + Karlo i Sofija Plavšić

spomen:           + Nada Briševac


SubotaVELIKA ISPOVJED U ŽUPI I FILIJALAMA CERIĆ I MARINCI

6.45 sati           + Terezija i Marin Pokršćanski

spomen:           + Zlatko i ostali ČOVIĆ

VELIKA ISPOVIJED U ŽUPI I SELIMA CERIĆ-MARINCI

OD 9.30 – 11.30 i 15.30 – 17.30 . PRIČEST SVAKOG SATA.

SABIRNA AKCIJA ZA CARITAS


NEDJELJA – TREĆA DOŠAŠĆA 

9.00 sati              Cerić

11.00     sati        Nuštar za narod

18.00 sati            Marinci