zupa duha svetoga nustar 9

Obavijesti 2. korizmena

SVETE MISE U TJEDNU od 21. ožujka do 27. ožujka 2011. 

Ponedjeljak

u 18.00 sati    + Petar i Dragica Penavić 

Utorak

u 7.00 sati + Nikola i Anđa Karaula

Srijeda

u 18.00 sati + Ante i Anđa Šućurević

spomen:  +Mara Bošnjak

Susret djece na Misi  od I – V razreda

Četvrtak

u 7.00 sati      + Josip, Tadija, Anica, Mile i Marta Škrabo 

Petak

u 17.30 KRIŽNI PUT

zatim sv. misa     + Danko, Jela i Delfa Čeko 

Subota

u 7.00 sati      + Pero i Kata Bičanić

CERIĆ – sv. misa u 18.00 sati 

NEDJELJA 3. KORIZMENA 27. ožujka 2011. 

MARINCI u 9.00 sati 

NUŠTAR

u 11.00 za narod – župska misa

u 18.30 sati KRIŽNI PUT

u 19.00 sati – +Klara, Nikola i Stipo Šibenik

spomen:           + Anđela-Zlata Zdunić

+ Ivan Šarčević