zupa duha svetoga nustar 10

obavijesti DUHOVI

SVETE MISE U TJEDNU od 13. do 20. lipnja 2011. 

Ponedjeljak – Blagdan Svetog Antuna

u 19.00 sati       +Ante i Ana Josipović 

spomen:       + Ante Šakić 

Alojzija Trčaki Vjekoslav 

Sv. Antunu po nakani 

Utorak

u 7.00 sati + Zdravko Leko

u 19.00 sati         MARINCI 

Srijeda  – Sveti Vid – zavjetni dan za Nuštar

11.00 sati za selo 

19.00 sati         Cvijeta Katić

Nastup djece iza Svete Mise 

Četvrtak

7.00 sati           + Jozo Lončar 

u 19.00 sati         CERIĆ 

Petak

19.00 sati         + Milan Kozina 

Subota

u 7.00 sati  + Anica Rupčić

u 19.00 sati         MARINCI 

NEDJELJA – Presvetog Trojstva 

9.00 sati CERIĆ

11.00 sati – VELIKA SVETA MISA – za narod

19.00 sati         + Dragutin Butko

spomen: Svetom Antunu po nakani