zupa duha svetoga nustar 6

obavijesti – sv. Ivan Krstitelj

SVETE MISE U TJEDNU od 25. lipnja do 1. srpnja 2012. 

 

Ponedjeljak

19.00 sati             + Petar Kovač, + Franjo, Kata i Ivan Fekete

spomen:             +za zdravlje po nakani 

Utorak

7.00 sati               + Cecilija i Jure Vlahović

Srijeda            

19.00 sati             + Marko i nestali Goran Stojanović

spomen:             + Kata Nikolić, + Ivan, Pava, Šimun Kraljević, + Franjo Vaštag

Četvrtak

07.00 sati             + Jela, Anđa Adžaga i + Darko Pandurović

19.00 sati             Cerić

Petak               BLAGDAN SVETOG PETRA I PAVLA

9.30 sati               sv. misa u Domu za stare i nemoćne

19.00 sati             + Pero Drinovac

spomen:             + Valentin Matanović, + Petar Dolić, + Pavo Cota, + Blago, Paško, Ljubica Čorluka

Subota

07.00 sati              + Ivan i Ivka Sesar

19.00 sati             Marinci

NEDJELJA – 13. kroz godinu – 01. srpnja 2012.

9.00 sati               Cerić

11.00 sati             za narod

19.00 sati             + Milan Hojsak