zupa duha svetoga nustar 2

obav.ned. 12.8.2018

SVETE MISE U TJEDNU od 13. do 19. kolovoza 2018.

Ponedjeljak    

19.00 sati            + Nikola, Magdalena Žanić; sp. Ivan, Filip Barić

Utorak            

07:00 sati            + za pokojne župnika Slavka

Srijeda            VELIKA GOSPA

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            Nuštar

po nakani; Slavka Kekez, Marijan i Franka Lesandrić

19:00  sati           MARINCI

Četvrtak                     

07:00 sati            + po nakani

Petak              

07:00 sati            + Slavko Magdić

19.00 sati            Vjenčanje u Ceriću

Subota             

07:00 sati            + za zdravlje, Gospi na čast

19:00 sati            MARINCI

NEDJELJA – 20. KG – 19. kolovoza 2018.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            Nuštar – župna misa;

sp. + iz obitelji Markasović, +Stipe, Stana Tomić, +Jure, Iva Kozina