zupa duha svetoga nustar 2

obav.ned. 14.6.2020.

SVETE MISE U TJEDNU od 15. do 21. lipnja 2020.

Ponedjeljak     sv. VID zavjetni dan Nuštar

19:00 sati            spomen + Pero i Roza Sabljak

Utorak                                                        

19:00 sati            MARINCI – vjeronauk

Srijeda           

19:00 sati            + Anica Dolić; sp.+ od Mare Sabljić

Četvrtak         

19:00 sati            CERIĆ Misa i vjeronauk za krizmanike   

Petak               Srce Isusovo   

19:00 sati            + Alojz, Manda Božić, Siniša Kolar,

   + Milan Kozina + Anica, Vinko Rupčić

Subota           

12.30 sati            Svatovi Paić – Papac

19:00 sati            MARINCI

NEDJELJA – 12. KG – 21. lipnja 2020.

09:00 sati            CERIĆ – navještaj Jurković – Penić

11:00 sati            NUŠTAR župna misa – za narod

19:00 sati            + Ivica Klaić i Marta i Mara Uvalić

                               sp.+ Luka, Barica Marinović,+ Josip Hiža