zupa duha svetoga nustar 12

obav.ned. 30.08.2020.

SVETE MISE U TJEDNU od 31. kolovoza do 6. rujna 2020.

Ponedjeljak    

19:00 sati            Marija i Ivan Šarić; + Kata Šimić

Utorak                                                        

19:00 sati            MARINCI

Srijeda           

19:00 sati            + iz ob Dujić + Vinko, Anica Rupčić,

+ Kata Raić, + Ivo, Manda, Vinka  Mara Vuleta

Četvrtak         

18:00 sati            CERIĆ

Petak                                              

19:00 sati            + Pavo, Julijana, Andrija Pap i Josip Toth,

+Joosip, Roža Rosandić

Subota           

19:00 sati            MARINCI –

PROSLAVA MAJKE TEREZIJE ČIJI SE KIP NALAZI ISPRED CRKVE

NEDJELJA – 23. KG – 6. rujna 2020.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR za sve župljane

19:00 sati            + Vinko Galić+ Jozo Vrselja i roditelji,

Gospi na čast za zdravlje