zupa duha svetoga nustar 2

obav.ned. 9.08.2020.

SVETE MISE U TJEDNU od 10. do 16. kolovoza 2020.

Ponedjeljak    

19:00 sati            Nikola i Bara Cindrić

Utorak                                                        

19:00 sati            MARINCI

Srijeda           

19:00 sati            + od Petra i Kate Novak;

sp.+ Mara Sesar,+ Nikola, Magdalena Žanić

Četvrtak         

19:00 sati            CERIĆ

Petak                                              

19:00 sati            + Roko i Ana Kekez

Subota            VELIKA GOSPA

09:00 sati            MARINCI

11:00 sati            + Slavka Kekez,+ Šima Markota, Marko Marić;

sp. p.n. Nade Lebo, + Stipe, Stana Tomić, + Jure, Iva Kozina

18:00 sati            CERIĆ misa i vjenčanje

NEDJELJA – 20. KG – 16. kolovoza 2020.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR

19:00 sati            + Kata Gertner + Ivan Medved