zupa duha svetoga nustar 6

obav.ned.27.5.2018.

SVETE MISE U TJEDNU od 28. svibnja do 3. lipnja 2018.

Ponedjeljak    

19.00 sati            + Pavo Leko

sp. Vjenceslav, Ivka, Mate Pezić, Marica i Šimun Šebalj

Utorak            

07:00 sati            + Drago Sesar

Srijeda           

19:00 sati.         + Janja i Jure Bondža; sp. Pavo i Dragica Leko    

Četvrtak          TIJELOVO       

08:00 sati            Marinci

10.00 sati            Nuštar

19:00 sati            + Cerić (procesija i klanjanje)

Petak              

07:00 sati            + Boško Raguž

Subota           

19:00 sati            za zdravlje

NEDJELJA 9. KG – 3. lipnja 2018.

09:00 sati            + Cerić

11:00 sati            Nuštar; Dragutin i Anica Šarić; sp. Kata Ivanković; Zdravko Marić;

                                               Mate i Anica Čović

19:00 sati            Marinci