svijecnica

Prikazanje Gospodinovo u hramu – Svijećnica

svijecnica