prikazanje

Prikazanje u hramu

prikazanje„Sad otpuštaš slugu svoga, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru!

Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda:

Svjetlost na prosvijetljenje naroda, i slavu puka svoga izraelskoga!

(Lk 2, 29-32)

Ovim riječima blagoslovio je pravedan i bogobojazan starac Šimun Isusa, kada su ga njegovi roditelji donijeli prvi puta u hram, prikazavši ga Gospodinu. Ovaj blagdan nazivamo još i Svijećnica, jer se na svetim misama blagoslivljaju svijeće.

Šimun je čovjek blizak i vjeran Bogu, i njegovim obećanjima. Bog mu je obećao da će prije svoje smrti ugledati Spasitelja svega svijeta. I zaista se to i dogodilo.

Svijeća – sjaj i najmanje svijeće sposoban je osvijetliti i najdublju tamu, koju obično skrivamo u najvećim dubinama svoga srca, svoje duše, svoje savjesti. Pokušaj i ti danas zasvijetliti svijet svjetlom svoje vjere.

Prosvijetljenje naroda –svojim svjetlom, Isus prosvijetljuje sve narode svijeta. Pokušaj danas biti svjetlo svoje obitelji i svojih bližnjih. Budi svjetlo – od svjetla. Upališ li na svojoj baklji drugu baklju – prvoj ništa ne oduzimaš – a sa dvije, umanjuješ moć tame, jer si svojim svjetlom zapalio druga svjetla.

Neka naš kršćanski život bude uvijek svjetlo od svjetla; kojega tama ovoga svijeta dotiče, ali nikada posve ne obuzima.