zupa duha svetoga nustar

Psalam10

(PS 84, 2-3)

Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad vojskama!
Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim.
Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.