zupa duha svetoga nustar

Psalam13

(PS 104, 33-34)

Pjevat ću Jahvi dokle god živim,
svirat ću Bogu svome dokle god me bude.
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Jahvi.