zupa duha svetoga nustar 11

Psalam4

(Ps 34, 2-3)

Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Jahvom duša moja hvali:
nek čuju ponizni i nek se raduju!