x20240420 103228

Radovi u župi

Članovi novog župnog ekonomskog vijeća zajedno sa župnikom neprestano analiziraju postojeću situaciju na građevinama te određuju prioritete. Nažalost prioriteta je puno.

Nakon što je promijenjena stolarija i u potpunosti obnovljena župna kuća te naš pastoralni centar te je župa isplatila sve zaostale dugove nastavljamo dalje.

U ovoj godini postavljen je novi televizor u Nuštar i Cerić sa stalcima ukupne vrijednosti 2000 eura.

Postavljen je novi razglas 3000 eura dar općine Nuštar.

Ostali važni poslovi koji nas čekaju:

Kameni oltar i stalak za svetohranište iz dvorišta nakon 30 tak godina planiramo odvest na obnovu te ih vratiti tamo gdje pripadaju u svetište. Ovaj posao je težak, odgovoran i košta. Postupak je i rizičan jer postoji mogućnost pucanja oltara no članovi ekonomskog vijeća su se složili da idemo u taj rizik.

Naša župa je prošla na regionalnom natječaju te je potpisan ugovor i primanju sredstava 7800 eura koje ćemo iskoristiti za krečenje crkve. Iznos koji smo dobili nije dovoljan u potpunosti za izvođenje radova te ćemo morati uložiti dodatna sredstva kako bi pripremili elektroinstalaciju za naknadnu ugradnju klime.

 

 Sanacija krovišta

Nakon što smo ovaj tjedan pristupili velikom i opasnom poslu rušenja 20 – metarskog bora koji je rastao uz samu crkvu, te se nagnuo prema krovištu, analizirano je krovište crkve sa 20 – metarske dizalice. Situacija je alarmantna. 450 crjepova treba zamijeniti ili nadoknaditi. Na svim spojevima iznad svetišta i sakristije su isprani betoni koji drže sami crijep gdje nije bilo moguće staviti isti na letvu. Radovi su počeli u petak 20.travnja. Nakon nuštarske crkve radnici i dizalica će pretresti i popraviti oštećenja na krovištima na crkvama u Marincima, i Ceriću te na kući u Nuštru i Ceriću kojih sigurno ima. Strop crkve kako je vidljivo na fotografijama jasno pokazuje da je vrijeme za pretresti krov

 

Cokl (temelj) oko crkve je sav dotrajao. Kamenčići s njega otpadaju i unosi se u crkvu, grebe se kameni pod u crkvi, skliže se i puno ga je za čistiti. Dakle cijeli cokl treba što prije sanirati.

Struja u Marincima je loše izvedena. Gromobran na crkvi je postavljen djelomično. Prije nekoliko godina je grom spalio zvona te strujne instalacije. već smo pristupili ovim radovima. Do sada je uloženo oko 500 eura. treba ugraditi i prenaponsku zaštitu od groma za sve naše crkvene objekte kojih imamo šest. Jedna košta 205 eura

 

Sve nabrojano iznosi oko 20 000 eura. Pozivamo sve da se uključe kako bi ove važne poslove za našu crkvu priveli kraju. Bez angažiranja svih jasno je da ćemo morati raditi na dug ili nećemo raditi.

Fotografijex 20240410 082626

x20240410 090355

x20240420 120808

x20240420 122017

xIMG 20240403 WA0003

xIMG 20240403 WA0007

xIMG 20240419 WA0004