Marija

Raspored hodočašća u marijanska svetišta 2013.

ALJMAŠ, ŠUMANOVCI, ILAČA, TEKIJE i DRAGOTIN


Marija