biblija

SLIKA MILOSRDNOG BOGA U NOVOM ZAVJETU

biblija

Nakon obrazloženje krive slike Boga u Starom Zavjetu donosim razmišljanje koje pokazuje sliku Boga u Novom Zavjetu koji je došao k nama u liku Isusa Krista. Kojim ga riječima opisati?

Tisuće riječi je malo, a jedna od mnogih izreka svodi se na ovu:

“Bog ljubi i prašta.”

 

Inicijativa je sa božje strane. Vrijeme je korizmenih ispovijedi pa se valja podsjetiti na riječi molitve driješenja u ispovijedi. Glasi ovako:

“Bog-milosrdni Otac, pomirio je sa sobom svijet smrću i uskrsnućem svoga sina-i izlio je Duha svetoga na otpuštenje grijeha.

Neka ti po služenju crkve udijeli oproštenje i mir. Ja te ogrješujem od grijeha tvojih u ime Oca, Sina i Duha svetoga.

Bog nas miri sa sobom.

Kakva je naša slika o Bogu? Dobro je pročitati Evanđelje po Luki, poglavlje koje iznenađuje i donosi Isusove prispodobe: ”bio jednom pastir i imao 1oo ovaca…bila jednom žena i imala 1o drahmi. Odlutala ovca, izgubila se drahma.”Imao otac dva sina..izgubio se sin.

Uvijek po jedno: ovca-drahma-sin. To smo mi grešnici grijesima izgubljeni.

Tko su: pastir, žena i otac? Nije li to Bog? Nije to Bog filozofa koji se brine za svemir, već Bog objave, Bog otaca: Abrahama, Izaka i Jakova, Isusov otac koji se brine za pojedince, osobito izgubljene.

Što se dalje događa?

Ostavlja pastir 99 ovaca i traži izgubljenu.

Žena zaboravlja 9 drahmi traži jednu.

Otac čeka povratak sina. Bog sve poduzima dok ne nađe mene i tebe.

Postoje dvije slike o Bogu u Bibliji.

Jednu su imali farizeji i književnici. Njima je Bog strogi čuvar zakona, poretka, predaje, običaja. “On grešnike prezire, mrsi im putove.” Odbacuje loše, stoji samo uz dobre.

Isus uz tu daje novu sliku o Ocu-Bogu.

Farizejima je strana, nerazumna, luda. Tko bi pametan u nesigurnosti pustinje ostavio stado i tražio jednu? Tko bi se veselio jednoj drahmi? Tko bi pametan primio nazad sina propalicu i radovao se povratku?

Isus nam daje novu sliku Boga ljubavi i dobrote.

Pastir nalazi, nosi ovcu radostan. Žena dijeli radost sa susjedama jer je pronašla novčić, otac opazivši sina:”ganu se, potrča, pade mu oko vrata, izljubi ga.

Tolika je očeva radost da ne čeka riječi oproštenja nego zapošljava čitavu kuću priređujući gozbu.

U prve dvije parabole Isus upotrebljava riječi ..radost, ..a u trećoj veselje i svečanost.

Ova radost slika je Božja radosti nad obraćenim grešnikom.”Tako, kažem vam, bude veća radost pred anđelima božjim zbog jednog obraćenog grešnika” lk,15-1o,

Bogu je važan svaki pojedinac.

Ako nam se ovi postupci čine nevjerojatni, nepedagoški to je samo zato što naša slika o Bogu ne odgovara stvarnosti. Bog je drugačiji nego što možemo zamisliti.

On je Bog dobrote, milosrđa i ljubavi. to treba naučiti”

Tko može pametan i razborit bježati od takvog Boga kad on sve čini da mu budemo djeca, da nas zagrli?

Odrješenje se događa po Ocu. pomirenje se događa po Kristovu križu, ali je Otac začetnik pomirenja kako nam govore parabole o ovci, drahmi, izgubljenom sinu.

Posrednik po kojem Bog otaca izvršava pomirenje je utjelovljeni Bog Isus Krist pomirenje obuhvaća cijeli svijet. U djelu formule:”milosrdni Otac, pomirio je sa sobom svijet, smrću i uskrsnućem svoga sina i izlio je Duha svetoga na otpuštenje grijeha vidimo cijeli sažetak vjerovanja. to je skraćena formula kršćanske vjeroispovijesti.

Što je s pomirenjem? Bog nas je na križu pomirio sa sobom, ali u ovom svijetu ima još toliko opasnosti da se upropastimo ..zašto? Ono da smo pomireni “već” ..iza njega dolazi ”još ne”jer svojom slobodnom voljom imamo mogućnost odbaciti ponuđenu ljubav.

Jeste li se pitali kako se čovjek svećenik usudi reći onu formulu driješenja? Ja te odrješujem od grijeha tvojih!”

Farizeji su predbacivali Isusu:”odakle ovome vlast opraštati grijehe?”

Kad bi to govorio svećenik samo kao pojedinac –čovjek, bila bi to preuzetost, obijest. On je ovdje Crkva koja ima ovlaštenje od Krista. Svećenik smije to izricati samo ako je u jedinstvu s Crkvom ,s Kristovim tijelom kojim upravlja Duh sveti.

Svećenik je po Crkvi ovlašten jer je od vjernika delegiran, pa kad se ispovijedam – ispovijedam se Crkvi preko njezina instrumenta kojega je ona ovlastila.

U obrascu odrješenja Bog govori preko zajednice Crkve, preko delegata, predstavnika, svećenika.

Slavko Vranjković – sacerdos