zupa20statistika

Statistika župe za 2013.

Za razliku od 2012. godine gdje je u župi dvadeset župljana više umrlo nego li se rodilo, prošle 2013. godine zabilježen je pozitivni prirast od + 2 župljana.

zupa statistika

 

Pogledaj statistiku po mjestima župe.