trojstvo

Tragovi Trojstva – kao tragovi Božji u svijetu

trojstvoNedjelja iza blagdana Duha Svetoga slavi Presveto Trojstvo – Oca, Sina i Duha Svetoga – Trojedinoga Boga. Tajna Presvetoga Trojstva nije lako razumljiva niti jasna, i teško je na razumljiv način govoriti čovjeku o njoj.

To je najveća tajna naše vjere – misterij; koje u sebi sadrži tajne Kristova Uskrsnuća, Utjelovljenja, Duhova, života Crkve i života kršćana.


 

Bog je Otac – koji nas je stvorio i na kraju nas čeka da se vratimo u kuću Očevu.

 

Bog je Sin – koji je došao među nama biti pravi čovjek (u svemu sličan čovjeku osim u grijehu) i pravi Bog (istobitan Ocu na nebesima).

 

Bog je Duh Sveti – tako visoko u našem duhu kako je visoko nebo nad zemljom, a ujedno nama bliži nego što to možemo sami sebi biti u vlastitim osjećajima i mislima.

 

Sam je Isus objavio Tajnu Presvetog Trojstva govoreći o Ocu kojemu je jednak; govorio je o Duhu Svetom, jedanput naglašavajući jedinstvo, a drugi put razliku Triju Božanskih Osoba. Za kršćane je Trojstvo toliko važno da skoro svaku svoju molitvu počinju imenom Oca, Sina i Duha Svetoga. Teško je shvatiti jedno biće u tri osobe, stoga treba upoznati i kontekst nastanka biblijskog teksta koji spominje osobu, jer je pri njegovu prijevodu uzet primjer iz drevnog kazališta kod Grka i Rimljana, koji su jednog glumca koristili za više uloga pod maskama, tako da je jedna osoba mogla imati više lica i glumiti više uloga. Nedostatno je i ne baš najtočnije uspoređeno, ali može poslužiti kao način za lakše shvaćanje božanske tajne. Jedinstvo u različitosti je tajna Boga, nikako čovjeka. Bog nam se objavljuje u trostrukim, različitim ulogama, a ipak ostaje jedan u svojoj naravi. Objava Božanskog Trojstva je objava Božje ljubavi prema čovjeku i uspostava prisnosti među njima, nalik na onu koja je vladala u raju prije čovjekova pada. Utjelovljenjem Božjeg Sina Bog ponovno uspostavlja odnos koji je bio prekinut između Njega i čovjeka. U Bogu je život, pokret, komunikacija osoba, savršeno zajedništvo, partnerstvo, ljubav, dijalog… Bog nas svojim primjerom uči kako postići svetost, kako postati Njemu sličan; kako je osnovna težnja čovjekova ljubiti i biti ljubljen – i kako je Bog ljubav.

 

Presveto Trojstvo je ostavilo svoje tragove u čitavom stvorenju, pa tako i u nama. Svaki čovjek u svojoj strukturi posjeduje tragove Božje u sebi, samo ih treba postati svjestan. Postoje dvije vrste traga Trojstva u čovjeku: to je naša duša – prava slika istinskog traga Trojstva, i tjelesnost – koja je nesavršena i nije prava slika Boga. Struktura ljudskog duha, po svetom Augustinu, jedina može izraziti jedinstvo i različitost Trojstva, jer čovjekov duh posjeduje memoriju – sjećanje, spoznaju i ljubav. Tako čovjek ima spoznaju da jest, da postoji; može spoznati samoga sebe – posjeduje samospoznaju toga da jest i u njemu se rađa htijenje – biti to što jest. Prema ovoj podjeli čovjek se više treba sjećati Boga i više ga voljeti – budući da je sam stvoren na sliku Božju i po njoj je ovo što jest. Čovjek treba pročistiti vlastito sjećanje i nestalnu volju kako bi na ispravan način sebe usmjeravao ka Bogu. Tragovi Trojstva postoje u svakome od nas samo smo pozvani tražiti ih u sebi. Ako to učinimo s ljubavlju i istinom, tada će nas „Istina osloboditi“.

 

Božja Objava je samoobjava Boga čovjeku. Kada niječemo da se Bog objavio tada niti ne govorimo o Bogu. Bog je Otac – rađa Sina – On je Logos, Riječ – objavio se po Duhu Svetome i rekao nešto o sebi. I svi smo pozvani promišljati to Otajstvo. Grijeh je udaljio čovjeka od Boga i uništio njihovo zajedništvo. Budući sa smo stvoreni na sliku Presvetog Trojstva koje nas poziva na dijalog i zajedništvo s Njime, trebamo obnoviti razdijeljenu sliku koju predstavljamo u svijetu. Mi, kršćani, trebamo bit znak jedinstva i slobode djece Božje ovdje na zemlji, i kao autentični pripadnici Crkve svjedočiti vjeru i ljubav u svojem životu, biti solidarni i suosjećajni prema bližnjemu, pravedni, moralni, hrabri i dostojanstveni – trebamo biti jedno u Gospodinu. To je jedini način na koji će svako od nas biti dostojan kroz cijelu vječnost živjeti u radosti Presvetog Trojstva.