statistika3

Župna statistika 2009. – 2021.

 

statistika3 1

 

Statistika se odnosi na cijelu župu Nuštar (uključene su filijale Cerić i Marinci).

Grafikon govori više od riječi. Nameću se brojna pitanja. Jesmo li zabrinuti? Što čine odgovorni? Što svi činimo? Kamo to idemo? Izumiremo li?