x20230105 092032

Ustrajna djeca na klizanju i kupanju

Djecu iz naše župe koja su redovito dolazila na zornice župnik Krešimir, u četvrtak 5. siječnja 2023. nagradio je izletom u Vukovar u kojem okušali svoje klizačke sposobnosti…

x20230105 101218

 

… te kupanjem u kompleksu bazena Bizovac.

  x20230105 155906