velika gospa

Velika Gospa

velika gospaVelika Gospa je dan svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Slavi se 15. kolovoza svake godine. Taj dan je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj.

Na svetkovinu, mnoštvo vjernika hodočasti u mnogobrojna Marijina svetišta. Prema katoličkoj teologiji, Marija je uznesena na nebo, dušom i tijelom. Nauk o Marijinu uznesenju na nebo, proglasio je papa Pio XII., 1. studenog 1950. Tome prethodi duga tradicija, stara gotovo kao i samo kršćanstvo. Mnogi crkveni oci i sveci poput sv. Bernarda, sv. Antuna Padovanskoga i dr., kroz stoljeća su razmatrali i pisali o Marijinu uznesenju na nebo.

Blagdan se slavi u velikom broju država, ponajviše u Europi i Južnoj Americi. Održavaju se procesije i festivali. Anglikanci i luterani slave blagdan, ali bez službenog spominjanja riječi „uznesenje”. Smisao našeg postojanja na zemlji jest baš u izboru sretne vječnosti u Bogu. To je dostojan smisao Božjeg stvaranja i čovjekova postojanja. Marija taj smisao sada posjeduje u punini, dušom i tijelom.

Predslovlje u misi Velike Gospe to izriče riječima: »Jer danas je na nebo uznesena Djevica Bogorodica, početak i slika budućeg savršenstva tvoje Crkve i putokaz sigurne nade tvome putničkom narodu. Ti s pravom ne htjede da se nje dotakne trulež groba jer je neizrecivo iz svoga krila rodila utjelovljenog Sina tvoga, Začetnika svakog života!«
Mi tek onda živimo pravim životom kad Bog svojom svetošću i ljubavlju živi u nama i mi u Bogu. Krštenjem smo postali hramom Duha Svetoga. Jesmo li to ostali? Živimo li to? Živimo li za nebo i za slavno uskrsnuće?

Hrvatska je posuta tolikim marijanskim svetištima, crkvama i kapelama. To je svjedočanstvo da su hrvatski katolici kroz cijelu svoju povijest prihvatili Majku Božju kao svoju duhovnu majku i Zaštitnicu u teškim situacijama života, na križnim putovima svoje povijesti, u osobnim i obiteljskim nevoljama. Na blagdan Velike Gospe sva Marijina svetišta i crkve budu ispunjena vjerničkom pjesmom i molitvom. Koliki u iskrenoj ispovijedi očiste dušu i pomire se s Bogom! Hodočašća zaista nisu ni zabava ni turizam nego odaziv na Isusov poziv: »Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim!« (Mt 11, 28 )

Bezgrešna, na nebo uznesena Blažena Djevica Marija, majčinskom rukom vodi k Isusu jedinom Osloboditelju čovjeka od zloće i Zloga. Pođimo na taj susret svjetlosti i ljubavi i mira!