zupa duha svetoga nustar 14

VELIKI ČETVRTAK – KRUH I VINO

poslvec

 

Krist nam se daje u kruhu i vinu.

Ništa ne želi zadržati za sebe: daje tijelo i krv.

Kruh koji je nastao od bezbroj zrna, vino od bezbroj boba.

Slaveći euharistiju,

moramo stalno imati pred očima,

koga slavimo.

Jer sve što se dogodilo,

dogodilo se za mene.

Dogodilo se ta tebe.

Dogodilo se za nas.