uskrs 1

Veliki petak – Križni put

Iako je bio planiran u 15.00 sati na groblju, Križni put će se zbog lošeg vremena moliti u 18.30 sati u župnoj crkvi, prije obreda Velikog petka.


uskrs