dosasce2

Vrijeme došašća – iščekivanje obećanog

dosasce2

Došašće je vrijeme kada kršćani iščekuju Boga koji prebiva među nama po Isusu, kao i vrijeme kada će utjelovljeni Bog ponovno prebivati među nama.

To je vrijeme velikog iščekivanja – rođenja, ponovna rođenja i obnove.

Došašće je vrijeme kretanja- k novu viđenju svijeta, novu viđenju Boga i novu viđenju nas samih, živeći u suglasju s Božjim planovima za nas.

Dopustimo Bogu da nas vodi.

Budimo i mi Božji glasnici. Svojim riječima i djelima pripravimo put Gospodinu.