zupa duha svetoga nustar 9

ZDRAVO TIJELO ISUSOVO

tijelovo

Zdravo Tijelo Isusovo, na oltaru posvećeno.

Zdravo Tijelo Isusovo, od Djevice porođeno.

Zdravo Tijelo Isusovo, za nas na križ pribijeno.

Zdravo Tijelo Isusovo, treći danak uskrsnulo.

Zdravo Tijelo Isusovo, po svem svijetu proslavljeno.

Zdravo Tijelo Isusovo, na nebesa uzneseno.

Zdravo Tijelo Isusovo, nam za hranu svima dano.

Tebi hvala, tebi dika, tebi slava prevelika.

O Isuse, budi hvaljen po sve vijeke vjeka.

Amen.