zupa duha svetoga nustar 10

2. KOLUMNA 1. travnja 2011.

PAPA U HRVATSKOJ 2

Dolazi papa! Pišem vama koje svaki susret može obogatiti. Družit ćemo se 11 petaka.

I ovo treba znati. Površina papinske država je 0,44 kilometra kvadratna i broji  oko 800 stanovnika. Stvorena je 1929. na čelu s Papom, najmanja, ali najutjecajnija država. Vojska je osnovana 1506. od 110 pripadnika. «Svi putovi vode u Rim.» Počelo je smrću Petra apostola. Arheolozi su tek 1939. vršili iskapanja i pronašli grob i temelje stare Konstantinove Bazilike iz 300. godine. Utvrđeno je da je Petar imao oko 70 godina i bio vrlo visok. Dotrajalu baziliku ruši Julije II. papa. Idejni nacrt Bazilike rade mnogi graditelji onoga doba: Michelangelo, Leonardo,  Bramante. Maderna uzima stare projekte i započinje, u etapama gradnju dugu 120 godina, za vladanja 19 papa, do1626. Njezina veličina i ljepota začuđuje. Duga je 212 metara, široka  u trobrodnoj lađi  145 m., a visoka 46 metara. U središtu je kupola koju je projektirao Michelangelo. Od poda do vrha ima 136 metara. Nad  grobom svetog Petra i oltarom je baldahin graditelja Berninija na četiri mramorna stupa visokih 28 metara. Pročelje je široko 145 metara.

Pitate se zašto su najveći umjetnici svih vremena gradili veličanstveni hram nad grobom neukog ribara iz daleke Galileje?! Nisu gradili njemu, nego Bogu na slavu. U tome je sva njezina veličina i ljepota. Ispred  Bazilike je trg s Berninijevim kolonadama. Širina mu je 240 metara. Ima u njemu simbolike. Papa u Ime Kristovo kao da grli ljude i svijet. Uokviren je dvostrukim redom od  284 stupa sa 1400 kipova na kružnom dijelu  nad njima. Trg ukrašava egipatski obelisk od jednog kamena visok 25,5 metara .

Posjetioci žele vidjeti, uz druge umjetnine, Michelangelovu «Pietu» /Gospu žalosnu/ Sikstinsku kapelu. Vatikanski muzeji imaju 1400 soba i umjetnine iz čitavoga svijeta. Zastupljena je i Hrvatska. Čuvene su vatikanske knjižnice.

Što će Crkvi toliko bogatstvo? Ono pripada  tebi i čovječanstvu. Vatikan je pod zaštitom UNESCO-a.