zupa nustar 1200

Badnjak

Posljedni dan došašća, duhovne i materijalne priprave za blagdan radosti Božić.

 

Svete mise će u našoj župi biti prema slijedećem rasporedu:

 

Dom Nuštar – 9.30 sati

Cerić    – 22 sata

Marinci – 22 sata

Nuštar  – misa polnoćka