zupa duha svetoga nustar 13

obav ned. 22.12.2019

SVETE MISE U TJEDNU od 23. do 29. prosinca 2019.

Ponedjeljak    

18:00 sati            + Anđa, Ivan, Marija Rada Marić,Mara Vuleta 

Utorak             BADNJAK        

09:30 sati            + Misa u Domu za psihički bolesne osobe

22:00 sati            CERIĆ

22:00 sati            MARINCI

00:00 sati            NUŠTAR

                          spomen +Vinko Dolić

Srijeda            BOŽIĆ

08:00 sati            CERIĆ

09:30 sati            MARINCI

11:00 sati            NUŠTAR

Četvrtak          SV. STJEPAN

11:00 sati            CERIĆ – predvodi nadbiskup Hranić

18:00 sati            NUŠTAR

Petak              

09:00 sati            Blagoslov vode u Marincima te blagoslov obitelji nakon sv. mise

18:00 sati            Nuštar

+ Ivan Naletilić, Ivan, Ivka Andabak i za zdravlje

Subota                           

07:00 sati            + Jureta Ilija i Lucija

18:00 sati            MARINCI

NEDJELJA – SVETA OBITELJ – 29. prosinca 2019.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR župna misa – za narod

                          + Zdravko Pokršćanski, Darinko, Ivan Suton, Amalija, Mato Kruhoberec