zupa duha svetoga nustar 10

SVETE MISE U TJEDNU od 20. do 26. rujna 2021.

Ovaj tjedan je u određene dane (vidi raspored ispod) upis učenika za sakramente – roditelji moraju biti na zakazanoj misi kako bi upisali svoju djecu.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Zdenko, Luka Perica

       spomen mise za Đakovo:    + Mirko i Anđelka, Snježana Ružić

+ Rajko Car

+ Mara Srednoselec

Utorak             

19:00 sati            MARINCI – Početak vjeronaučne godine – upis učenika

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ivan i Ivka Andabak

       spomen mise za Đakovo:

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR – nema mise

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Petak                          

19:00 sati            NUŠTAR              

                               nakana: + Marko Kalaica

       spomen mise za Đakovo: + Mato Ljubičić

                                           + Vlado Tenžera

Subota           

18:00 sati            CERIĆ – vjenčanje

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – 26. KG – 26. rujna 2021.

10:00 sati            sv. Misa – POČETAK VJERONAUČNE GODINE

za učenike, prvopričesnike, krizmanike i njihove

   roditelje – upis

19:00 sati            CERIĆ – Početak vjeronaučne godine – upis učenika

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:


 

zupa duha svetoga nustar 2

SVETE MISE U TJEDNU od 13. do 19. rujna 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana:

spomen mise za Đakovo:

Utorak             

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana:

spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana:

spomen mise za Đakovo:

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana:

spomen mise za Đakovo:

Petak                          

19:00 sati            NUŠTAR              

                               nakana:

spomen mise za Đakovo:

Subota           

19:00 sati            MARINCI

                               nakana:

spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – 25. KG – 19. rujna 2021.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            nema sv. mise

19:00 sati            Nuštar

                               nakana:

spomen mise za Đakovo:


 

zupa duha svetoga nustar 9

SVETE MISE U TJEDNU od 5. do 12. rujna 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            MARINCI – Priprava za Malu Gospu

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Utorak             

19:00 sati            MARINCI – Priprava za Malu Gospu

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

09:00 sati            polazak ispred župne crkve – Procesija Maloj gospi u MARINCE

11:00 sati            MARINCI – crkveni god – sveta misa

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ivan i Dragica Medved; +Jasminka Tončić – Ivić

       spomen mise za Đakovo: * po nakani – zahvala za zdravlje

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Andrija, Terezija,  Josip, Bartol Srednoselec

       spomen mise za Đakovo:  + Vlado Tenžera,

         + Ivan Jakuš,

         + Ante, Kata Periša,

         + Vinko i Mihael Stanić

Petak                          

19:00 sati            NUŠTAR              

                               nakana: + Marko Kalaica, + Tomo Srednoselec

       spomen mise za Đakovo:

Subota           

19:00 sati            CERIĆ

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – 24. KG – 12. rujna 2021.

09:00 sati            MARINCI

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

19:00 sati            Nuštar

                               nakana: + Ivan i Magdalena Kulundžić

       spomen mise za Đakovo:  + Ivan Božičević

                                            + Petar Škrabo


 

zupa duha svetoga nustar 2

SVETE MISE U TJEDNU od 30. kolovoza do 5. rujna 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Bartol, Kata, Terezija, Andrija Srednoselec

       spomen mise za Đakovo:

Utorak             

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Marija, Ivan Šarić + Kata Šimić

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ante Dujić

       spomen mise za Đakovo: + Zdravko Marić

                                            * po nakani

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: * Gospi zahvala za zdravlje i pomoć

       spomen mise za Đakovo: + od Ruže Suton

Petak                          

19:00 sati            NUŠTAR              

                               nakana: + Julijana, Pavo Pap, Andrija i Kata

       spomen mise za Đakovo: 

Subota           

19:00 sati            MARINCI

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – 23. KG – 5. rujna 2021.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

19:00 sati            Nuštar

                               nakana:  + Marta Šarić

       spomen mise za Đakovo:    + Marija Marošević

                                               * Zahvala Gospi za zagovor i zdravlje

+ od Branke i Stipe Tomić

* svetom Antunu u zahvalu molitelja


 

zupa duha svetoga nustar 4

SVETE MISE U TJEDNU od 23. do 29. kolovoza 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Zlatko Barišić

       spomen mise za Đakovo:

Utorak             

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: +Bartol i Kata Srednoselec

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ivo Adžaga

       spomen mise za Đakovo:

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: – nema sv. mise

       spomen mise za Đakovo:

Petak                          

19:00 sati            NUŠTAR              

                               nakana: + Ranko Leko i ostali

       spomen mise za Đakovo: + Mato Ljubičić

Subota           

19:00 sati            CERIĆ

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – 22. KG – 29. kolovoz 2021.

09:00 sati            MARINCI

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

19:00 sati            Nuštar

                               nakana: + Ante Šakić

       spomen mise za Đakovo:  + Dragica i Pavo Leko

                                            + Vinko i Anica Rupčić

                                            + Stipe i Anica Sabljić te ostali

                                            + Radoslav i Stjepan Šakić, Ivan i Šima

                                            + Marta Šarić

Navještaj – CERIĆ – Hranić – Vujeva

     NUŠTAR – Marković – Konjarević


 

zupa duha svetoga nustar 6

SVETE MISE U TJEDNU od 16. do 22. kolovoza 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Utorak             

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ivan Barić

       spomen mise za Đakovo: + po nakani darovatelja

Četvrtak         

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Petak                          

18:00 sati            NUŠTAR               – vjenčanje – Pejić – Matovina

18:30 sati            CERIĆ                  – vjenčanje – Veselčić – Končevski

                                                             

Subota           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Mato Badrov 

       spomen mise za Đakovo: + Ante, Jerko Ruža, Ana Matanović

                                

NEDJELJA – 21. KG – 22. kolovoz 2021.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

       spomen mise za Đakovo:    +Ivan, Martin, Mirko Markasović,

+ Roža, Joso Rosandić,+ Srećko Rubić,

+ Antun Bebek + Pavo, Kata Kobaš,

+ Ivan Božo Grizelj i Gospi u zahvalu za zdravlje.

19:00 sati            MARINCI


 

zupa duha svetoga nustar 13

SVETE MISE U TJEDNU od 9. do 15. kolovoza 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Branimir Hrsto

       spomen mise za Đakovo: + Slavka Špelac, u zahvalu za zdravlje

Utorak             

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Vinko Lesandrić

       spomen mise za Đakovo: + Martin i Janja Šarić

Srijeda            1. DAN TRODNEVNICE GOSPI

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ilija Kozina

       spomen mise za Đakovo: + Petar Soldo, + Anica, Ivica Perić

Četvrtak          2. DAN TRODNEVNICE GOSPI

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + iz obitelji Vranjković i Šušak

                                              (seke Ruža i Anđelka)

       spomen mise za Đakovo:  Zahvala za zdravlje i zagovor

Petak               3. DAN TRODNEVNICE GOSPI           

19:00 sati            NUŠTAR – klanjanje nakon mise, molitva kod Gospine kapelice                                                            

                               nakana: + Nikola, Magdalena Žanić

       spomen mise za Đakovo:

Subota           

18:00 sati           NUŠTAR – vjenčanje – Nedoklan – Goranović

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – VELIKA GOSPA – 15. kolovoz 2021.

09:00 sati            MARINCI

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

       spomen mise za Đakovo: + Ivan, Ivka Andabak,+ Marko Marić,

         + Šima Markota, + Slavka Kekez   

         zahvala Gospi za blagoslov sinova života

19:00 sati            CERIĆ 

zupa duha svetoga nustar 2

SVETE MISE U TJEDNU od 2. do 8. kolovoza 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            –

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Utorak             

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Slavka Špelec za zdravlje po nakani

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Pero i Marija Gilja

       spomen mise za Đakovo:

Četvrtak         

18:00 sati            CERIĆ – vjenčanje

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Petak                          

19:00 sati            NUŠTAR                                                             

                               nakana: + Slavko Magdić

       spomen mise za Đakovo:

Subota           

19:00 sati            –             

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – 19. KG – 8. kolovoz 2021.

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa – PRIJENOS VINKOVAČKA TV

   Nastupaju svi zborovi, članice vatrogasnog Društva i Mažoretkinje

                               nakana: za sve župljane

       spomen mise za Đakovo: + Bartol i Kata Srednoselec.+ Jelka Mesić,

        + Stjepan Sabljić i ostali + Ilija, Marko Zovak,

        + Mirko, Anđelka, Snježana Ružić


 

zupa duha svetoga nustar 13

SVETE MISE U TJEDNU od 19. do 25. srpnja 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: +Josip Cupec

       spomen mise za Đakovo: + Katica i Drago Kuterovac

Utorak             

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: +  po nakani

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ilija Šimunić

       spomen mise za Đakovo:

Četvrtak         

19:00 sati           

                               nakana: + Kristina Šapina

       spomen mise za Đakovo: + Ivan i Dragica Sesar

Petak                          

18:00 sati                 CERIĆ – vjenčanje Suton -Bošnjak                                                     

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Subota           

19:00 sati            MARINCI            

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

                                

NEDJELJA – 17. KG – PROSLAVA SV. ANE – 25. srpnja 2021.

09:00 sati            CERIĆ

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

spomen mise za Đakovo: + Radoslav Šakić, Ana Jakuš, Jakob Horvat

                                                  +Kata i Franjo Miličević, u zahvalu za zdravlje

zupa duha svetoga nustar 9

SVETE MISE U TJEDNU od 12. do 18. srpnja 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: +Jago, Ruža, Mikulič

       spomen mise za Đakovo: + Sofuija Marković

Utorak             

19:00 sati           

                               nakana: +  Ivan Šestan

       spomen mise za Đakovo: + Tomo i ljubica Horvat, + Mile Raguž

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + MIlan, Klara Hojski

       spomen mise za Đakovo: + Ivan Sesar, + od Andrije i Dragice Bošnjak

Četvrtak         

19:00 sati           

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo:

Petak                          

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: +  Marko Ćavar

       spomen mise za Đakovo: + .+ Jozo Leko, + Mato Raguž

Subota           

17:00 sati            CERIĆ – krštenje

19:00 sati            sv. misa

                               nakana:

       spomen mise za Đakovo: 

                                

NEDJELJA – 16. KG – 18. srpnja 2021.

09:00 sati            MARINCI

11:00 sati            NUŠTAR – župna misa

                          Navještaj Suton – Bošnjak

18:00 sati            NUŠTAR – vjenčanje Lovrić – Briševac