zupa duha svetoga nustar 2

Duhovi – Pedesetnica

CRKVENI GOD U NAŠOJ ŽUPNOJ CRKVI

ss

Blagdan Duhova je svetkovina Crkve, posebice naše župne crkve koja je posvećena Duhu Svetom.To je jedna od najstarijih kršćanskih svetkovina Crkve. Slavljena je vrlo rano jer i u Svetom Pismu imamo dva spomena o tome, u Dj i 1 Kor. Pomični je blagdan jer ovisi o blagdanu Uskrsa. Ona ujedno označava i kraj vazmenog (uskrsnog) vremena. Slave ga kršćani, pravoslavci i protestanti. Duhovi su blagdan „rođenja“ Crkve – jedne, svete, katoličke i apostolske: koja se rodila Isusovim uskrsnućem, te živi vođena Duhom Svetim. Sveta liturgija nam ovom svetkovinom predstavlja Duha Svetoga na djelu, ali ne ulazi u njegovu narav.

Duh Sveti je načelo jedinstva, a ne razdvojenosti; on je darovatelj različitih darova, a ne jednolikosti; on je načelo vrednovanja svake pojedine stvari , a ne izravnanja i siromašenja; on je izvor radosne unutarnje slobode i zdravog prosuđivanja, a ne bolesne mržnje čovjeka prema čovjeku, jer: „Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji prebiva u nama.“ (Rim 5,5)

Dakle, kršćanska je zadaća ukazivati svijetu Kristovo prozirno lice, objavljivati njegovu Božansku svetost i pretvarajuću snagu Duha, jer Duh nas vodi na putu života. Duh Sveti poznaje cilj – to je Otac. Duh poznaje put – to je Isus. Ojačani darovima Duha Svetog, živimo u Kristu i Krist u nama.