zupa nustar 1200

DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE

 

DOM DUHOVNE POMOĆI

organizira od 12. do 15. siječnja  2012.g.

DUHOVNE VJEŽBE ZA ŽENE

Namijenjene su udanim i neudanim ženama, majkama, bakama i udovicama, sa željom da im se omoguće dani mira, molitve, razmatranja i susreta s Bogom u sakramentima, kako bi obnovili snagu vjere i ljubavi. Tema je: „Samo jedno je potrebno!“ (Lk 10,42), a voditeljice su s. Rastislava Ralbovsky i s. Augustina Dominković, ss. sv. Križa, Đakovo. Duhovne vježbe se održavaju u kući „Betanija“, Kralja Tomislava 29; počinju u četvrtak u 16 sati, a završavaju u nedjelju u 15 sati. Može se uključiti i djelomično, u pojedine dane.

Potrebna je prethodna prijava radi smještaja:

Tel. 031/811-794 ili mob 099/ 59-97-552  (gđa Marija Mihaljević);

 e-mail: rastislava.ralbovsky@os.t-com.hr.

Nadamo se da će obiteljska i župska zajednica ohrabriti žene na sudjelovanje u ovakvim danima obnove, koji su im za njihovu odgovornu zadaću vrlo potrebni.