zupa duha svetoga nustar 12

čitanja – 5. KG – 5.2.2012.

Prvo čitanje   Job 7,1-4.6-7

Kinjim se dok se ne smrkne.

Čitanje Knjige o Jobu

Job progovori: »Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji i dani mu kao dani nadničara? Kao što trudan rob za hladom žudi i kao nadničar štono plaću čeka, mjeseci jada tako me zapadoše i noći su mučne meni dosuđene. Liježuć pomišljam: ’Kad li ću ustati?’ A dižuć se: ’Kad ću večer dočekati!’ I tako se kinjim sve dok se ne smrkne. Dani moji brže od čunka prođoše, promakoše hitro bez ikakve nade. Spomeni se: život moj samo je lahor i oči mi neće više vidjeti sreće!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 147,1-6

Pripjev:   Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!

Hvalite Gospodina jer je dobar,
pjevajte Bogu našem jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!

Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.
On liječi one koji su srca skršena
i povija rane njihove.

On određuje broj zvijezda,
svaku njezinim imenom naziva.
Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.

Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.

Drugo čitanje   1Kor 9,16-19.22-23

Jao meni ako evanđelja ne navješćujem.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo:
Što navješćujem evanđelje,
nije mi na hvalu, tâ dužnost mi je.
Doista, jao meni ako evanđelja
ne navješćujem. Jer ako to činim
iz vlastite pobude, ide me plaća;
ako li ne iz vlastite pobude –
služba je to koja mi je povjerena.
Koja mi je dakle plaća?
Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se
svojim pravom u evanđelju.
Jer premda slobodan od sviju,
sâm sebe svima učinih slugom
da ih što više steknem.
Bijah nejakima nejak da nejake steknem.
Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja
da bih i ja bio suzajedničar u njemu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje    Mk 1,29-39

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: 
Pošto Isus iziđe iz sinagoge,
uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu
i Andrijinu. A punica Šimunova ležala
u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
On pristupi, prihvati je za ruku i podiže.
I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
I sav je grad nagrnuo k vratima.
I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi
i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto
i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun
i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.« Kaže im:
»Hajdemo drugamo,
u obližnja mjesta,
da i ondje propovijedam!
Ta zato sam došao.«
I prođe svom Galilejom: propovijedao je
u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
Riječ Gospodnja.