Križni put – Veliki petak

Križni put održat će se u 10 sati u župnoj crkvi.