zupa duha svetoga nustar 2

Mala Marija – Mala Gospa

mala gospaDan u kojem je rođena Djevica treba častiti sa najvećom svečanošću. Taj dan rodila se ona koja je već u majčinskoj utrobi primila milost da se rodi svetom i neokaljanom. Zbog toga Marija ne treba lažne počasti jer je i onako puna istinskih naslova i visokih znakova dostojanstva. Ona je puna Duha Svetoga koji svojom snagom posvećuje onoga koga ispunjava.

Nepisano pravilo srednjovjekovlja bila je vjera u posvećenje kojima je Bog obdarivao odabrane, a koja je bila usko povezana sa srednjovjekovnom teologijom grijeha. Bog opravdava izabrane po svojoj milosti. Posvećenje Duhom Svetim dovoljno je jako da bi i u slučaju smrti posvećenoga bilo dovoljno moćno oprostiti vremenitu kaznu osude. Ono što je bilo dano malobrojnim smrtnicima, nije mogao Bog uskratiti toliko velikoj Djevici po kojoj su ti isti smrtnici izronili na život. Zbog toga je pravilno misliti da je Marija prije posvećena nego rođena, i nema ništa loše smatrati svetim dan njezina rođenja. Mariji je darovana milost obilatog Božjeg blagoslova posvećenja, koji je posvetio ne samo njeno rođenje, nego ju je sačuvao od svakoga daljnjeg grijeha. Takvo što nije darovano nijednoj ženi, niti ikome rođenom od žene. Sveta Djevica zadobila je posebne povlastice da dok rađa pogubitelja grijeha i smrti, pribavlja svima dar života i pravednosti. Na njeno rođenje gledamo kao na sveti događaj, jer ga posvećuje beskrajna svetost izlazeći iz utrobe. Prema tomu, sveto je rođenje Djevice koje se časti, ali ne i začeće koje je to omogućilo. Zbog svega ovoga, pravilno je govoriti da postoje samo malobrojni ljudski sinovi kojima je dano da se rode u svetosti, ali im nije dano da u svetosti budu začeti, da bi se sačuvala povlastica začeća samo jednog čovjeka koji će svojim rođenjem sve posvetiti, i koji će dolazeći očistiti sve grijehe. Povlastica bezgrješnog začeća pripada samo Isusu Kristu. Gospodin je začet po Duhu Svetom, jer je jedini sam bio svet prije začeća. Svi ostali poslije njega trebaju ponizno priznati, pa i majka Njegova: „Evo, grješan sam već rođen i u grijehu me zače majka moja“ (Ps 50,7). Njenim rođenjem počinje era novoga čovječanstva kojemu po Mariji sviće nova zora.