zupa duha svetoga nustar 5

obav. ned. 16.5.2021.

SVETE MISE U TJEDNU od 17. do 23. svibnja 2021.

Ponedjeljak    

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + od Marka Ćavar

       spomen mise za Đakovo: za zdravlje po nakani

               

Utorak 

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ana, Andrija Ižaković

       spomen mise za Đakovo:

Srijeda           

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Mato, Šimun, Anica Car

       spomen mise za Đakovo: srcu Marijinu u zahvalu

Četvrtak          1. DAN TRODNEVNICE

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Ante, Ana Josipović

       spomen mise za Đakovo: + Antika, Mato Bebek i + Kata Posavi

Petak               2. DAN TRODNEVNICE  

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + iz obitelji Baturina;+ Zdravko Marić

       spomen mise za Đakovo: + iz obitelji Špoljarić; + Melanija i Janoš Vaci

Subota            3. DAN TRODNEVNICE – KLANJANJE

19:00 sati            NUŠTAR

                               nakana: + Josip Cupec

                                

NEDJELJA – BLAGDAN DUHA SVETOGA – 23. svibnja 2021.

07:00 sati            NUŠTAR

10:00 sati            NUŠTAR – CRKVENI GOD – svečana župna misa

                               nakana:

      spomen mise za Đakovo: + Ljudevit i Ana Brčić